மருத்துவ விடுப்பு எடுக்கும்போது முன் இணைப்பு மற்றும் பின்இணைப்பு (Prefix, Suffix) இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம். (1995)

மருத்துவச் சான்றிதழின் அடிப்படையில் ஈட்டா விடுப்பு (மருத்துவ விடுப்பு) எடுக்கும்போது முன் இணைப்பு …

Read more

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான மருத்துவப் படிப்புகளில் 7.5% இடஒதுக்கீடு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கும் நீட்டிப்பு: உயர்நீதிமன்றம் மறு ஆய்வு

தனியார் மில்லில் இரவு காவலாளியாக பணிபுரியும் ஏழை கூலித்தொழிலாளியின் மகளான வர்ஷா 10 …

Read more